ss

12 พฤศจิกายน 2554

การล็อคโฟกัส และ ระยะชัดของภาพ ด้วยกล้องคอมแพค

วันนี้ เราก็มาเรียนรู้กันเพิ่มเติมเลยว่า เวลาเรากดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งนั้น กล้องมันประมวลผลโดยจะ ล็อคค่าแสง และล็อคระยะโฟกัส ให้กับภาพของเรานะครับ โดยผมได้ทำการทดลอง ถ่ายภาพให้เพื่อนๆ เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับการล็อคโฟกัส และล็อคระยะโฟกัส ดังนี้

อุปกรณ์
1.ถ่าน AA 4 dhvo
2.กล้องถ่ายภาพคอมแพค หรือ dslr like 1 ตัว
3.ขาตั้งกล้อง
4.โต๊ะที่จะเอาถ่านมาวางเพื่อถ่ายภาพ

ขั้นตอน
1.เอาถ่านมาเรียงกันในแนวแถวตอนลึก โดยให้ทิ้งระยะห่างของถ่าน AA แต่ละก้อนเท่าๆ กัน
2.เอากล้องไปติดตั้งกับขาตั้งกล้อง เพื่อควบคุม ระยะห่าง ระหว่าง กล้อง กับ ถ่าน AA ก้อนหน้าสุด ว่าภาพที่จะทดลองทั้ง 3 ภาพ ต่อไปนี้ ระยะห่าง ระหว่างกล้อง กับ ถ่าน AA ก้อนหน้าสุด ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3.ถ่ายโดยใช้โหมดมาโครเข้าช่วย เพราะถ่ายในระยะใกล้ ไม่งั้น กล้องจะโฟกัสถ่าน AA ก้อนหน้าสุดไม่ได้ เนื่องจากตำแหน่งที่กล้องวางอยู่ กับถ่าน AA ก้อนแรก อยู่ใกล้กันเกินไป เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้โหมดมาโคร เพื่อให้โฟกัสสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ กล้องได้


คราวนี้ มาดูภาพที่ทำการทดลองกันครับ
1.โดยเริ่มต้น ผมวางขาตั้งกล้องที่มีกล้องอยู่ด้วย ห่างจากถ่าน AA ก้อนหน้าสุด ประมาณ 30 เซนติเมตร
2.ใช้โหมดมาโครถ่ายภาพ กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง โดยโฟกัสไปที่ถ่าน AA ก้อนหน้าสุด ถ้าเห็นว่ากล้องโฟกัสถ่าน AA ก้อนหน้าสุดได้แล้วก็กดชัตเตอร์ลงไปจนสุด เพื่อบันทึกภาพ ก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมา

3.หลังจากนั้น ผมขยับกล้องมาทางขวานิดหน่อย เพื่อกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อให้กล้องไปโฟกัสในตำแหน่งของถ่าน AA ก้อนที่ 2
4.เมื่อกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง แล้วกล้องจับโฟกัส ที่ถ่านก้อนที่ 2 แล้ว ก็กดชัตเตอร์ลงไปจนสุด
5.จะสังเกตเห็นว่า ตำแหน่งระยะห่างระหว่างวัตถุ กับตัวกล้องเท่าเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งระยะโฟกัสเท่านั้น

6.หลังจากนั้นขยับกล้องไปทางขวาอีกนิดหนึ่ง แล้วกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เพื่อล็อคโฟกัสไปที่ตำแหน่ง ถ่าน AA ก้อนหลังสุด
7.เมื่อดูแล้วว่ากล้องโฟกัสที่ถ่าน AA ก้อนหลังสุดได้แล้ว ก็กดชัตเตอร์ลงจนสุด เพื่อบันทึกภาพ
8.จะสังเกตเห็นว่า ตำแหน่งระยะห่างระหว่างวัตถุ กับตัวกล้องเท่าเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแค่ตำแหน่งระยะโฟกัสเท่านั้น ที่ไปโฟกัสที่ถ่าน AA ก้อนหลังสุดสรุปผลการทดลองที่ได้
1.หากเราโฟกัสไปที่ตำแหน่งถ่าน AA ก้อนหน้าสุด ถ่าน AA ก้อนสุดท้ายจะเบลอมากที่สุด
2.หากเราโฟกัสไปที่ตำแหน่งถ่าน AA ก้อนที่ 2 ถ่าน AA ก้อนแรก จะเบลอ และถ่าน AA ก้อนที่ 4 จะชัดขึ้นกว่าการโฟกัสถ่าน AA ก้อนแรก
3.หากเราโฟกัสไปที่ตำแหน่งถ่าน AA ก้อนที่ 4 ถ่าน AA ก้อนแรก จะเบลอมากที่สุด

สิ่งที่ได้จากการทดลอง
1.ทำให้รู้ว่าการกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง คือการล็อคโฟกัสของภาพ และระยะชัดของภาพ
2.ทำให้รู้ว่า หากเราโฟกัสวัตถุในระยะใกล้ สิ่งที่เป็น background ข้างหลังจะเบลอ ส่วนจะเบลอมากขึ้นถ้าหากระยะห่างระหว่าง ตำแหน่งที่กล้องโฟกัส อยู่ไกลกันมากๆ
3.ทำให้รู้ว่า หากเราโฟกัสวัตถุในระยะไกลขึ้นไปอีกนิด สิ่งที่อยู่ใกล้ๆ กล้องจะเบลอ ส่วนจะเบลอมากขึ้นถ้าตำแหน่งวัตถุนั้นๆ อยู่ใกล้กล้องมากๆ

ดูตัวอย่างการถ่ายภาพแนวทดลองของผมทั้ง 3 ภาพ คงจะทำให้เพื่อนๆ เห็นแล้วว่า กล้องคอมแพคเล็กๆ แบบเราๆ นี่ ก็สามารถถ่ายภาพฉากหลังเบลอๆได้ หรือจะถ่ายแบบหน้าเบลอ กลางชัด หลังเบลอก็ได้ เพราะฉะนั้น กล้องทุกตัว ทำได้ครับ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เพียงแต่ว่า เราต้องเข้าใจหลักการถ่ายของมัน ต้องเข้าใจระยะชัด ระยะโฟกัส แล้วจะทำให้เอาไปประยุกต์ในการถ่ายภาพของตัวเองได้ เพียงแต่ว่า กล้องคอมแพคแต่ละตัว จะมีความสามารถ ในการควบคุมให้เกิดภาพหน้าชัด หลังเบลอ แตกต่างกันบทความโดย: คุณ sharingstory จาก photonovice.com

บทความกล้องดิจิตอลยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง