ss

15 มิถุนายน 2554

5 วิธีสุดง่าย การทำภาพสีเป็นภาพขาวดำ (เบื้องต้น)

(กล้องดิจิตอล) สมัยก่อนหรือเดียวนี้ถ้าเราต้องการ ถ่ายรูปขาวดำ จะต้องไปหาฟิมล์ ขาวดำ และจะยุ่งยากเวลานำฟิมล์ไปล้างและนำไปอัดถ้าเราทำเองไม่ได้ ไหนจะต้องมาใส่ฟิวเตอร์ปรับโทนภาพอีก  แต่มาในยุค กล้องดิจิตอลเราสามารถที่ทำ ภาพขาวดำ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งมีวิธีที่ทำด้วยกันหลายวิธี แต่ละวิธีก็จะให้ผลแตกต่างหรือใกล้เคียงกัน กล้องดิจิตอลทำให้การถ่าย ภาพขาวดำเป็นเรื่องง่ายขึ้น ขอแค่ให้เรารู้จักพื้นฐานบางอย่างของ ขาวดำ  รู้จักโทนการไล่ภาพ ดังโซนในภาพ
ถ้าเราเข้าใจอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถทำ ภาพขาวดำ ในยุคกล้องดิจิตอลได้ตามที่เราต้องการ ผมจะนำเสนอการทำ ภาพขาวดำด้วยวิธีง่ายๆสัก 5 วิธี เพื่อทำให้เห็นความแตกต่างและผลที่ได้จากการทำเป็น ภาพขาวดำ แต่ละวิธี โดยที่ผมตัดเรื่องทำเกรนและรายละเอียดปลีกย่อยอื่นออกไปเพื่อง่ายสำหรับมือใหม่

 วิธีที่1 การใช้คำสั่ง Gray Scale

  1. เปิดภาพสีที่ต้องการ
  2. ไปที่เมนู Image> mode>Grayscale>คลิก1ครั้ง ได้ภาพขาวดำที่ต้องการ

ภาพขาวดำ ที่ได้
ภาพจากแบบ Grayscale จะได้ภาพขาวดำแบบที่โปรแกรมตั้งไว้อัตโนมัติ เน้นให้ออกมาเทาๆ ไม่สามารถปรับเรื่องรายละเอียดและโทนมากนัก แต่ก็เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกเหมาะเป็นภาพประกอบเรื่องหรือบทความ

 วิธีที่2 การใช้คำสั่งHue/Saturation


  1. เปิดภาพสีที่ต้องการ
  2. ไปที่เมนู Image > Adjustments > Hue / Saturation แล้วคลิก 1ครั้ง
3.จะมีหน้าต่าง Hue / Saturation ขึ้นมา ในส่วนของ Saturationให้เลื่อนไปด้านซ้ายสุด
(-100) แล้วกด ok ก็จะได้ ภาพขาวดำ ที่ต้องการ
ภาพขาวดำ ที่ได้

ภาพจากโหมด Hue / Saturation เหมือนคล้ายการดูดสีออกให้หมดภาพเลยเป็นขาวดำ จะได้โทนตามที่ต้อง สะดวกและง่ายในการปรับ โทนจะสว่างกว่าแบบGray Scaleเล็กน้อย

 วิธีที่ 3  การใช้  Channel Mixer
  1. เปิดภาพสีที่ต้องการ
  2. ไปที่เมนูคำสั่ง Image > Adjustments > Channel Mixer แล้วคลิก 1ครั้ง จะมีหน้าต่าง
3.คลิกเครื่องหมายถูกที่ Monochrme ให้เป็นขาวดำ
4. ตรง Source Channels ในส่วนที่สีแดง(red),เขียว(Green),นำเงิน(Blue) เลือก55%,45%,0 ๔ตามลำดับแล้วกด ok โดยมีสูตรง่ายๆว่าเมื่อปรับรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับ 100 เช่นเราอาจจะใช้สีแดง 50 สีเขียว 50 แล้วแต่ภาพที่เราปรับ ถ้าเกินอาจจะแสงเวอร์ได้
5. กดok ก็จะได้ภาพขาวดำที่ต้องการ


ภาพขาวดำ ที่ได้

ภาพจากการปรับด้วย Channel Mixer จะไล่โทนที่สมดุล ความสว่างและการระดับสีได้ดี ยิ่งถ้าเราเข้าใจหลักของแสงสีว่าจะให้ช่วงสีไหนเด่น  ขาวดำ ที่เราแปลงก็จะออกมาดีเลยที่เดียว

วิธีที่ 4 การใช้ Gradient map

  1. เปิดภาพสีที่ต้องการ
  2. ไปที่เมนู Image > Adjustments > Gradient mapแล้วคลิก 1 ครั้ง
 

3. จะมีหน้าต่าง Gradient map ขึ้นมา
 
4. คลิกเครื่องหมายถูกช่อง Reverse แล้วกด ok
4. ก็จะได้ ภาพขาวดำ ที่ต้องการ
ภาพขาวดำ ที่ได้
ภาพจากการปรับด้วย Gradient map จะได้ภาพดูมีมิติ คอนทราสจัด ไล่โทนจากมืดไปสว่างได้ดี บางครั้งเราก็ไม่ต้องปรับแต่งก็สามารถนำไปใช้เป็น ภาพขาวดำ ได้เลย

 วิธีที่ 5 ใช้โปรแกรมบลั๊กอินต่างๆ โดยผมใช้โปรแกรมปลั๊กอินของ Alien Skin Exposure2

  1. เปิดภาพสีที่ต้องการ
  2. ไปที่เมนู Filter> Alien Skin Exposure2>Black and White Film แล้วคลิก 1 ครั้ง
3.ก็จะมีหน้าต่างโปรแกรม Alien Skin Exposure2 ออกมา

4. ในส่วนของ Settings ผลเลือกขาวดำเลียนแบบฟิมล์ KodakT-max100 โดยเราสามารถเลือกอะไรก็ได้ที่เราต้องการ  เมนู Color จะเป็นเมนูปรับ Channel สีทั้ง 3 สี ก็คือสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน เหมือนการถ่ายใช้ฟิวเตอร์สีปรับโทนมืดสว่าง  ในส่วน Tone เหมือนปรับโทนให้ได้ตามที่เราต้องการแบบเดียวกับ Curves
5.แล้วกด ok ก็จะได้ ภาพขาวดำ ที่ต้องการ
ภาพขาวดำ ที่ได้
ภาพขาวดำที่ได้จาก Alien Skin Exposure 2 เราสามารถที่จะปรับแต่งได้แยะ เราสามารถที่จะเลือกเลียนแบบฟิมล์แบบไหนก็ได้ เลือกใส่ฟิวเตอร์สี เลือกความสว่าง-มืด เลือกความชัด ปรับเกรนได้ ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าใช้ที่เดียว

ภาพขาวดำที่ได้จากทั้งหมด5วิธี

ภาพขาวดำ ที่ได้แต่ละ 5 แบบจะมีความแตกต่างกันหรือบางแบบอาจใกล้เคียงกัน โดยให้ถือหลักว่าให้ใช้แบบที่เราสามารถปรับโทนได้ มีความยื่ดหยุ่นในการปรับ  ภาพดูแล้วมีมิติ เช่นแบบ Gradient mapที่สะดวกภาพดูมีมิติ โทนสว่าง หรือแบบ Channel Mixer ที่ทำให้เราปรับโทนแต่ละช่วงสีได้ดี หรือใช้พวกบลั๊กอิน Alien Skin Exposure 2 ที่มีรายละเอียดในการปรับได้ตามที่เราต้องการ แต่ไม่แนะนำแบบ Grayscale เพราะทำให้โทนออกเทาๆ 

ที่นี้เราก็จะสามารถทำ ภาพขาวดำ ได้ออกมาตามที่เราต้องการแล้วครับ ลองเอาไปทำดูและใช้งานดูครับ   และยังมีอีกหลายวิธีที่ปรับแต่ง และยังต้องทำเกรนเลียนแบบฟิมล์อีกซึ่งจะนำเสนอในบทต่อไปครับ
(กล้องดิจิตอล)

ที่มา: เรื่อง/ภาพ โดย ช.ช้าง BY KLONGDIGITAL.COM

บทความกล้องดิจิตอลยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง