ss

11 เมษายน 2554

การดูแลแบตเตอรี่ของกล้อง Digital


การดูแลแบตเตอรี่ของกล้อง Digital

กล้องดิจิตอลแบ่งประเภทของแบตเตอรี่ที่ใช้ออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ด้วยกันคือแบบที่ชาร์จไฟใหม่ได้  และแบบที่ชาร์จไฟใหม่ไม่ได้  (ใช้ครั้งเดียวทิ้ง)  การดูแล - ใช้งานจึงสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้

 แบตเตอรี่แบบชาร์จประจุไฟใหม่ได้ ( Rechargeable Battery)
1.   ในการใช้งานแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก  ควรชาร์จไฟทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานประมาณ 2 - 3 เท่าของระยะเวลาชาร์จไฟปกติ   และควรใช้ให้หมดพลังงานจริงๆ ก่อนนำมาชาร์จไฟใหม่ (ทำสอง - สามรอบ) เพื่อกระตุ้นให้แบตเตอรี่ชาร์จประจุไฟได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
2.   การใช้งานแบตเตอรี่โดยเฉพาะ Lithium-Ion  ที่ผลิตขึ้นจากค่ายอิสระเพื่อใช้ร่วมกับกล้องรุ่นใดๆ ก็ตาม  ควรระวังเพราะอาจเกิดปัญหาการช็อต หรือการเข้ากันได้กับระบบของกล้อง  สำหรับกล้องที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA แบบ Ni-MH  ควรเลือกใช้ประเภทความจุของพลังงานเท่ากัน และยี่ห้อเดียวกัน  ไม่ควรผสมรุ่น  ยี่ห้อ  หรือความจุที่แตกต่างกันลงในกล้องดิจิตอล
3.   ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปวางชาร์จไว้ใกล้บริเวณที่มีความร้อนสูง เช่นใกล้เตาไมโครเวฟ  เตาไฟ  เตาอบ  เพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้
4.   ไม่ควรแช่แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟเต็มแล้วค้างไว้บนแท่นชาร์จนานๆ โดยไม่ดึงปลั๊กไฟออก 
5.    ควรนำแบตเตอรี่ไปชาร์จประจุใหม่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งแม้จะไม่ได้นำมาใช้กับกล้องหรือไม่มีการใช้งานใดๆ ก็ตาม เพื่อกระตุ้นและยืดอายุการใช้งาน
6.   เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมหรือมีอายุการใช้งานต่อครั้งที่สั้นลงเรื่อยๆ  ควรเปลี่ยนใหม่  เนื่องจากแบตเตอรี่ทุกชนิดมีอายุการใช้งานทั้งสิ้น  (จะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับยี่ห้อ  รุ่น และการดูแลรักษาของผู้ใช้)    การนำแบตเตอรี่ที่เสื่อมมาใช้ในกล้องดิจิตอลอาจทำให้ระบบการทำงานของกล้องมีปัญหาได้  เนื่องจากกล้องดิจิตอลเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการการจ่ายพลังงานที่สม่ำเสมอเพื่อไปหล่อเลี้ยงระบบการทำงานต่างๆ ภายในตัวกล้อง
หมายเหตุ     ขั้วเชื่อมต่อทั้งบนตัวแบตเตอรี่เองและแท่นชาร์จ  หากสกปรกสามารถใช้ยางลบบนปลายดินสอค่อยๆ ลบทำความสะอาดได้  ไม่ควรใช้น้ำเช็ด
 แบตเตอรี่แบบชาร์จประจุใหม่ไม่ได้ (One-Time Used) 
1.    กล้องดิจิตอลใช้พลังงานค่อนข้างสูง  เมื่อกล้องแสดงสัญลักษณ์ว่าแบตเตอรี่ใกล้หมด  ควรรีบเปลี่ยนทันที   และควรเปลี่ยนหมดทั้งชุด  ไม่ควรผสมกันระหว่างของเก่าและใหม่
2.    ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ต่างยี่ห้อ  และต่างความจุภายในกล้องตัวเดียวกัน
3.     เมื่อใช้งานเสร็จควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้อง  เพื่อป้องกันการรั่วซึมของสารภายในตัวแบตเตอรี่  และเป็นการป้องกันขั้วต่อภายในตัวกล้องด้วย   ในการเก็บแบตเตอรี่ไม่ควรให้ขั้วสัมผัสกัน
4.     เลือกใช้แบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับประเภทของกล้อง  หากเป็นกล้องรุ่นที่มีระบบอัตโนมัติมาก  การใช้แบตเตอรี่ที่มีกำลังน้อย อาจทำให้ระบบภายในของกล้องรวนได้
5.     การทิ้งแบตเตอรี่ไม่ควรทิ้งในที่ๆ มีความร้อนสูง  เพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

บทความกล้องดิจิตอลยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง