ss

11 มิถุนายน 2553

การเป็นนักถ่ายภาพมืออาชีพต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ?

“ คุณสมบัติของการที่จะเป็นนักถ่ายภาพที่ดี ” นั้น จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญ ดังต่อไปนี้ คือ :

1. จะต้อง "ศึกษา เรียนรู้ให้เข้าใจถึงทฤษฎี หรือ หลักวิชาการถ่ายภาพอย่างถ่องแท้" นั่น หมายถึง จะต้องหมั่นสนใจ ศึกษา และเรียนรู้ เกี่ยวกับหลักทฤษฎีการถ่ายภาพอย่างลึกซึ้ง และที่สำคัญที่สุด ก็คือ จะต้องจดจำให้แม่นยำด้วย สามารถนำมาใช้ทุกสภาวการณ์ และได้ตลอดเวลา ฯลฯอธิบายความได้ว่า..เปรียบได้กับเราต้องการสร้างบ้านด้วยตัวเองสักหนึ่งหลัง ก่อนอื่นเราะต้องศึกษาและเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงวิศวกรรมโครง สร้าง/พื้นฐาน รวมถึงหลักวิชาสถาปัตยกรรมให้ถ่องแท้เสียก่อน..เราจึงสามารถสร้างบ้านได้ดี และ ในเรื่องของการถ่ายภาพก็เช่นกัน เพราะการเรียนรู้ถึงหลักการ หรือหลักทฤษฎีการถ่ายภาพได้อย่างถ่องแท้ และการจดจำได้อย่างแม่นยำ ฯลฯ นั่นคือ "หัวใจหลัก ซึ่งเป็นหลักการ และเป็นพื้นฐานในการกำหนดกรอบความคิดที่จะถ่ายภาพใดๆ ได้อย่างถูกต้องต่อไป" นั่นเอง

2. จะต้อง “ เน้นจุดสำคัญ ” หมาย ถึง ในการถ่ายภาพใดๆ นอกจากการจัดวางองค์ประกอบภาพที่ดี และถูกต้องแล้ว สิ่งจะต้องคำนึงถึง และให้ความสำคัญเป็นลำดับถัดไป ก็คือ “เน้นจุดสำคัญ” กล่าวคือ จะต้องเน้นว่า ส่วนใดเป็นจุดสำคัญที่สุด เป็นหัวใจหลัก และส่วนใดมีความสำคัญรองๆ ลงไป เป็นลำดับ

3. จะต้อง "ทันต่อเหตุการณ์" กล่าวคือ จะต้องมีความกระตือรือร้น ว่องไว ทันต่อเหตุการณ์ อยู่เสมอ ฯลฯ หลายๆ ครั้ง ภาพถ่ายที่ดี และถือว่ามีคุณค่านั้น กลับหาใช่ภาพถ่ายที่ได้รับการจัดวางองค์ประกอบที่ถูกต้องเสมอไป หรือ มีมุมมองที่ดูดี สวยงาม เสมอไปนัก แต่..เป็นภาพที่เน้นสาระสำคัญเป็นหลัก ดังเช่น ภาพข่าว หรือ ภาพเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เป็นต้น

4. จะต้อง "สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้" กล่าว คือ จะต้องสามารถสื่อบอกถึงสาระสำคัญ หรือ สื่อบอกเรื่องราวได้ นั่นคือ ในภาพหนึ่งๆ นั้นอย่างน้อยที่สุดจะต้องสามารถสื่อบอกได้ว่า ใคร? ทำอะไร? ที่ไหน? อย่างไร? เกี่ยวข้องกับใคร/อะไร? บ้าง

5. จะต้อง "เป็นผู้รอโอกาสที่ดี" กล่าวคือ การที่จะเป็นนักถ่ายภาพที่ดีได้นั้นจะต้อง “หัดเป็นผู้รอโอกาสที่ดี และเหมาะสม” ให้ได้ด้วย “การ เป็นผู้รอโอกาส” กินความหมายกว้างไปถึง การรู้จักกะเหตุการณ์ หรือวางแผนล่วงหน้า เช่น วางแผนที่จะไปถ่ายเพื่อเก็บภาพเรื่องราวต่างๆ งานพิธี หรือเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น รู้จักรอจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะหมายรวมไปถึง การรู้จักฉกฉวยโอกาส เช่น การถ่ายภาพในลักษณะฉับพลันทันใด (suddenly) เป็นต้น เช่น เมื่อพบเจอสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ หรือ เหตุการณ์เฉพาะหน้า ซึ่งไม่ได้คาดคิด หรือ มีการตระเตรียมมาก่อน เป็นต้น

ที่มาจาก : http://www.siamfreestyle.com/forum/index.php?showtopic=689

บทความกล้องดิจิตอลยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง